Miljö

Tänker på vår natur och närmiljö?

Då skall du INTE tvätta bilen hemma på gatan eller uppfarten! Våra moderna bilar släpper ifrån sig inte bara salt, smuts och olja utan också div. tungmetaller när vi tvättar dem. Allt detta rinner rakt ut i dagvattnet om du inte tvättar på en tvättanläggning avsedd för just detta.

TvättCenter har ett stort brunnsystem som samlar upp all farliga ämnen som sedan körs till Skövde för att tas om hand. Dessutom tar vi regelbundna vattenprover som analyseras så att vi har koll på att allt fungerar tillfredställande.